Introductie tot autoverzekeringen

 

Een autoverzekering is in Nederland verplicht voor iedereen die de openbare weg op wil met zijn of haar auto. Deze wettelijke verplichting geldt echter niet voor alle vormen van een autoverzekering. Zo is het mogelijk om de goedkoopste en minst uitgebreide verzekering af te sluiten en zo te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Voor wie?

Uiteraard is de minst uitgebreide vorm van een autoverzekering er voor iedereen die de weg op wil. Zonder verzekerd te zijn is het niet toegestaan de openbare weg op de gaan. Deze WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering is in het leven geroepen om eventuele slachtoffers van een ongeval te garanderen dat de dader de kosten van de schade zal kunnen vergoeden. Veel mensen hebben onvoldoende spaargeld achter de hand om de materiële kosten van een aanrijding zomaar te kunnen betalen. De lichamelijke kosten kunnen daarnaast nog veel verder uit de hand lopen, zeker wanneer het gaat om blijvend lichamelijk letsel. Met een verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid zal de verzekering in zo’n geval uitkeren en kunnen de kosten toch worden vergoed.

Mensen die hun auto graag meer uitgebreid verzekeren kunnen kiezen voor een Beperkt Casco (ook wel Casco Plus) of een Volledig Casco (ook wel All risk) verzekering. Door te kiezen voor zo’n autoverzekering is namelijk meer schade gedekt en hoeft er minder schade zelf vergoed te worden. Mensen met een goedkope en oudere auto zijn daarom het best af met een WA-verzekering, terwijl het bij nieuwere en duurdere auto’s slimmer is om tenminste een Beperkt Casco of zelfs een Volledig Casco autoverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen brengen een wat hogere premie met zich mee, maar het kan een hoop kosten schelen wanneer er daadwerkelijk wat gebeurt.

Dekking

Zoals gezegd is de WA-verzekering de autoverzekering met de minst uitgebreide dekking. Het vergoedt in principe alleen de schade die aan derden wordt toegebracht, mits dit niet opzettelijk is gebeurd. Alle schade aan de eigen auto komt met deze verzekering dus nog altijd voor de eigen rekening. Dit is anders met een Beperkt Casco verzekering. Deze autoverzekering biedt ook dekking tegen invloeden van buitenaf zoals hagel, regen en wind. Dit zijn zaken die buiten de eigen invloed om gaan, maar die toch een hoop schade kunnen veroorzaken. Deze schade wordt veelal tot een maximaal bedrag gedekt, dit bedrag verschilt per verzekeraar waardoor het slim is hier goed op te letten bij het afsluiten van een autoverzekering om zo te voorkomen dat er achteraf verrassingen zullen ontstaan.

De Volledig Casco of All risk autoverzekering biedt de meest uitgebreide dekking. Dit is de duurste autoverzekering, maar toch is het verstandig om deze autoverzekering af te sluiten wanneer er een nieuwe auto wordt aangeschaft of de auto anderzijds een zeer hoge waarde vertegenwoordigt. Een hogere waarde van de auto zorgt namelijk ook al snel voor een hogere kostenpost in geval van schade, dit verantwoordt de hogere kosten voor de verzekering en zorgt ervoor dat ook schade door de eigen schuld, mits onopzettelijk, wordt vergoed door de verzekering.